Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

 

Riešitelia

 • Riadenie projektu

  Projektový manažér: PhDr. Matej Ruttkay, CSc.

   

  Manažér publicity: Mgr. Barbara Zajacová

 • Aktivita 1.1

  Zodpovedná osoba: PhDr. Matej Ruttkay, CSc.

   

  Odborní riešitelia:

  Doc. PhDr. Juraj Pavúk, DrSc.

  PhDr. Július Béreš, CSc.

  Ing. Elena Blažová

  PhDr. Rudolf Kujovský, CSc.

  Mgr. Alena Bistáková, PhD.

 • Aktivita 1.2

  Zodpovedná osoba:

  Prof. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc.

   

  Odborní riešitelia:

  Prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.

  PhDr. Gabriel Fusek, CSc.

  PhDr. Ľubormíra Kaminská, CSc.

  PhDr. Milan Hanuliak, DrSc.

  Prof. PhDr. Jozef Vladár, DrSc.

 • Aktivita 2.1

  Zodpovedná osoba:

  PhDr. Ján Beljak, PhD.

   

  Odborní riešitelia:

  PhDr. Ivan Cheben, CSc.

  Mgr. Marián Soják, PhD.

  Mgr. Ratislav Hreha, PhD.

  PhDr. Ivan Kuzma

  Mgr. Mário Bielich, PhD.

  Mgr. Eva Horváthová, PhD.

  PhDr. Vladimír Mitáš, PhD.

  Mgr. Michal Cheben

  PhDr. Jaroslava Ruttkayová, CSc.

  PhDr. Noémi Pažinová, PhD.

 • Aktivita 2.2

  Zodpovedná osoba:

  PhDr. Karol Pieta, DrSc.

   

  Odborní riešitelia:

  Prof. PhDr. Václav Furmánek, DrSc.

  PhDr. Peter Bednár, CSc.

  PhDr. Gertrúda Březinová, CSc.

  PhDr. Eva Fottová

  Mgr. Marián Knoll

  Mgr. Zbigniew Robak