Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

 

Ciele Projektu

  • Špecifický cieľ projektu 1

    Vytvorenie excelentného výskumného pracoviska v odbore archeológia

  • Špecifický cieľ projektu 2

    Systematický výskum archeologického kultúrneho dedičstva najmodernejšími metódami, jeho konzervácia a evidencia