Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

 

Aktivity

Časový rámec realizácie Projektu

Hlavné aktivity  

1.1 Výskum archeologických nálezísk Slovenska a záchrana kultúrneho dedičstva

10/2010

09/2013

1.2 Vybudovanie špecializovaného archeologického pracoviska s najmodernejšími výskumnými metódami

 10/2010

 

09/2013

2.1 Vybudovanie technologického centra na vyhľadávanie archeologických nálezísk modernými metódami

 10/2010

 

09/2013

2.2 Výskum progresívnych metód dokumentácie, konzervácie a rekonštrukcie archeologických nálezov

 10/2010

 

09/2013

Podporné aktivity 

Riadenie projektu

 10/2010

 

09/2013

CELKOVO

3 925 724,35

Publicita a informovanosť

 10/2010

 

09/2013