Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

 

Kontakty

 • Kontakty 

  Mgr. Barbara Zajacová

  Manažér publicity

  +421 902 925 644

  Archeologický ústav SAV

  Akademická 2

  949 21 Nitra