Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

 

Miesto realizácie

 

 • NUTS II 

  Stredné Slovensko

  NUTS 2

  Stredné Slovensko

  NUTS III

  Banskobystrický kraj

  Okres Zvolen

  Obec Zvolen

  Ulica Štúrova číslo 2

 • NUTS II 

  Východné Slovensko

  NUTS 2

  Východné Slovensko

  NUTS III

  Košický kraj

  Okres Spišská Nová Ves

  Obec Spišská Nová Ves

  Ulica Mlynská číslo 6

 • NUTS II

  Východné Slovensko 

  NUTS 2

  Východné Slovensko

  NUTS III

  Košický kraj

  Okres Košice I

  Obec Košice – Staré Mesto

  Ulica Hrnčiarska číslo 13

 • NUTS II

  Západné Slovensko

  NUTS 2

  Západné Slovensko

  NUTS III

  Nitriansky kraj

  Okres Nitra

  Obec Nitra

  Ulica Zoborské Kasárne číslo 6

 • NUTS II

  Západné Slovensko

  NUTS 2

  Západné Slovensko

  NUTS III

  Nitriansky kraj

  Okres Nitra

  Obec Nitra

  Ulica Akademická číslo 2