3D skener Artec SpiderBusta - Rím pomocné zbory


Fajka 1 Trenčín


Fajka 2 Trenčín


Fajka 3 Trenčín


Fajka 4 Trenčín


Figurka s misou Vozokany


Kahanec ryba


Kovanie opaska


Nádoba Čenkov

Ozdoba Vinodol

Venuša Moravany nad Váhom

Venuša typ 2 Bučany

Venuša typ 3 Bučany

Fajka 3 Nitra Školská ulica

Fajka 4 Nitra Školská ulica

Fajka 5 Nitra Školská ulica


Neolitický idol Dolné Lefantovce


Krížik Veľká Mača


Palcát Trenčín


Trenčín nádoba 1